18 év alatti szobi gyermekek karácsonyi támogatása

Értesítjük a kedves szülőket, hogy Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 40/2019. (XI.19.) SZEB határozatával rendelkezett arról, hogy a Szobon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen Szobon élő, 2019. december 31-ig 18 életévüket be nem töltött gyermekeket karácsonyi támogatásként 5.000,-Ft/fő értékű vásárlási-utalvány formájában nyújtandó eseti települési támogatásban részesíti.

Az utalványt a gyermek szülője vagy törvényes képviselője, személyi okmány bemutatásával – más személy, a szülő vagy törvényes képviselő, két tanú előtt tett meghatalmazásával – veheti át a Szobi Polgármesteri Hivatal pénztárában az alábbi időpontokban:

2019. december 9-én (hétfő) 8-12 és 13-15 óráig 2019. december 16-án (hétfő) 8-12 és 13-15 óráig

2019. december 11-én (szerda) 8-12 és 13-15 óráig 2019. december 18-án (szerda) 8-12 és 13-15 óráig

2019. december 13-án (péntek) 8-12 óráig

Kérjük az érintett gyermekek szüleit, hogy a vásárlási-utalvány(ok) átvételéről a meghatározott időpontban gondoskodni szíveskedjenek.

Egyúttal ezúton is kívánunk Önnek és családjának áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket.

Szob Város Önkormányzata