SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelően pályázatot hirdet Szob település területén megvalósuló közösségi, kulturális, sport, műemlékvédelemre irányuló, egészségmegőrző programok megvalósításának támogatására.

Pályázati feltételek:

 • A pályázaton adószámmal rendelkező, állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézmények, civil szervezetek, egyesületek, önszerveződő közösségek vehetnek részt, melyek Szobon végzik tevékenységüket.
 • A pályázónak igazolnia kell, hogy a pályázati úton elnyert forrást Szob településen végzett tevékenységre használja fel.
 • A pályázatban vállalt tevékenység 2020. december 1 – 2021. április 31-ig tartó időszakban valósuljon meg.

Az Alapítvány rendelkezésre álló összege: 440.000 Ft

Pályázatok beérkezésének legkésőbbi időpontja: 2020.november 16 hétfő 17:00

Pályázatok elbírálásának határideje: 2020. november 23 hétfő

Egyéb rendelkezések:

 • A pályázatok egységes rendszerben történő elbírálásának érdekében a Kuratórium csak a pályázati kiírásra érkezett pályázatot bírál el.
 • A pályázó tüntesse fel a pályázatban elnyert összeg felhasználásának célját, a teljesíteni vállalt feladatok pontos meghatározásával.
 • A Közalapítvány a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül átutalja a támogatási összeget a nyertes pályázónak.

FONTOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK:

 1. Pályázni írásos formában, magyar nyelven lehet.
 2. A pályázatot 1 eredeti példányban, és 1 másolati példányban kell beadni a Közalapítványnak címezve, lezárt borítékban a beadási határidőig. A pályázat fedőlapján fel kell tüntetni a pályázat kiírójának a nevét, a pályázó nevét és a pályázat címét

A pályázati adatlap ide kattintva tölthető le. LETÖLTÉS (.docx)

 1. Csak a tartalmilag és formailag kifogástalan, a pályázati felhívásban felsorolt összes mellékletet tartalmazó, aláírt pályázat fogadható be! Hiánypótlásra nincs mód.
 2. Idegen nyelvű dokumentumok esetén be kell nyújtani a dokumentumok hiteles magyar fordítását is.
 3. A támogatás nem használható fel:
 • pénzügyi befektetésre (pl: árfolyam nyereséghez, illetve kamatképzéshez);
 • a pályázó lebonyolítási díjára (rezsire)
 • átírási költségre, illetékköltségre, hitelesítési díjra, jelzálogbejegyzés költségeire;
 • közjegyzői, ügyvédi költségre, stb.
 • személyi jellegű juttatásokra (pl. élelmiszer, vendéglátás, bér jellegű kiadás)
 1. A közalapítvány fenntartja a jogot,
 • hogy a pályázatok elbírálás folyamatában további dokumentumokat és információkat kérjen a pályázóktól, helyszíni személt tartson, illetve a támogatás folyósítását a pályázati kiírás keretei között további feltételekhez kösse;
 • a pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási szerződésben jogi biztosítékokat kössön ki;
 1. A pályázat eredményéről a Közalapítvány levélben értesíti a pályázókat.
 2. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati döntést a felhívást közzétevő nem köteles indokloni, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. A beérkező dokumentumokat az Alapívány nem küldi vissza.
 3. A pályázat beadásának módja:

személyesen:  Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ

                        2628 Szob, Árpád u. 17.

                        Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ

                        2628 Szob, Árpád u. 17.

 1. A pályázat elbírálása

A pályázat elbírálásáról a Szobért Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma a helyi közösségi szempontok, az Alapító Okirat céljainak követése és a pályázati feltételeknek való megfelelés alapján mérlegel és dönt.

 1. A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Golánné Beke Anita +36/30-2829-289

 

Golánné Beke Anita

kuratórium elnök