A Börzsöny és Visegrádi-hegység Natura 2000 terület fenntartási tervének egyeztetése

A tervezési terület fenntartási tervének egyeztetési anyaga megtekinthető a:

https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/vedett-teruletek/natura-200-halozat/fenntartasi-tervek

honlapon a „Készülő fennmaradási tervek” címszó alatt.

A fenntartási terv tervezetére a vagyonkezelők, a gazdálkodási tevékenységet folytatók, illetve a természetvédelmi célra alakult társadalmi és érdekképviseleti szervezetek is észrevételt tehetnek.