Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:
Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:
2023. november 28. (kedd), 9.00 óra

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztatás a 2023. III. negyedévi gazdálkodásról

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Szob Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Tájékoztatás az E-Menza rendszer bevezetésének lehetőségéről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Márton Marianna mb. intézményvezető

 1. Központi Konyha téli leállásának engedélyezése

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Márton Marianna mb. intézményvezető

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 33/2004. (VI. 29.) rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Helyi adók felülvizsgálata

Előterjesztők: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Védőszárny Idősotthon intézményvezető állásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. Tájékoztatás a 2023. év III. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. TOP_Plusz-3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című pályázattal összefüggésben a pályázati anyag összeállításával kapcsolatos, valamint a pályázat nyertessége esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Magyar Falu Program keretében meghirdetett felhívásra pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Duna-Ipoly Sportegyesület parthasználati és kikötő létesítési kérelméről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Települési főépítészi feladatok ellátására szerződés megkötéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Egyebek

 • Tájékoztatás az év végi programokról
 • Tájékoztatás a Szobért-Szobiakért Közalapítvány működésében várható változásokról