Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

 

Az ülés helyszíne:
Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:
2024. április 30. (kedd), 9.00 óra

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Beszámoló a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a települési egészségügyi ellátásról (háziorvosok, védőnő, orvosi ügyelet, fogorvos)

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívottak: Dr. Márton Teréz háziorvos, Dr. Lőrincz Kálmán Attila háziorvos, Kőházy Andrea védőnő, Dr. Téglás Levente fogorvosos

 1. Tájékoztatás a Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2023. évi tevékenységéről és a 2024. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Batizi Zoltán intézményvezető

 1. Tájékoztatás a Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2023. évi tevékenységéről és a 2024. évre vonatkozó munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Paluch Anita mb. intézményvezető

 1. 2024. évi városnapi rendezvény előkészítése, meghívottak körének meghatározása, feladat-terv készítése

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Paluch Anita mb. intézményvezető

 1. Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ intézményvezető állásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Nagy Gyuláné mb. intézményvezető

 1. Szob Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázattal összefüggésben klímareziliencia vizsgálat elvégzésére érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00102 azonosítószámú „Szob település 5 db leromlott állapotú belterületi útjának felújítása, parkolóhelyek kialakításával” című pályázattal összefüggésben a műszaki tervek elkészítésére ajánlattételi felhívás kiküldéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00099 azonosítószámú „Parkolóhelyek létesítése, térfejlesztés és térfigyelő kamerarendszer kiépítése Szobon” című pályázattal összefüggésben a térfejlesztés műszaki terveinek elkészítésére ajánlattételi felhívás kiküldéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Szob Város Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására irányuló eljárás megindításáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Szobi József Attila Művelődési Házban kampányrendezvények megtartásához szükséges helyiség biztosításáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a 2024. év I. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. Szob Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) felülvizsgálatának és a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Egyebek

 • Tájékoztatás a „Nagy Dunakanyar Evezés” című esemény megrendezéséről