Álláspályázat

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
A Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése, valamint a dolgozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Továbbá mindaz, amit jogszabály az intézményvezető hatáskörébe utal.


Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szob

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának Szob Város Önkormányzata (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Elektronikus úton Márton Marianna részére az m.marianna@szob.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, dr. Holocsi Krisztián jegyzőnek benyújtva (Szobi Polgármesteri Hivatal 2628 Szob,
  Szent Imre u. 12.).

Feltételek, előnyök:

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Főiskola, óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  vezetői program
 • Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.11. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.01.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Szob Város Önkormányzata hirdetőtábláján, valamint a www.szob.hu honlapon

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.02.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.