Behajtási engedély kiállítása

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől! 

Az ügyben eljáró iroda: Építésügyi és Városfejlesztési Iroda
Ügyintéző:

Ügyleírás

Engedély kiadása iránti kérelmet – egy adott járműre vonatkozóan – a jármű üzembentartója, (tulajdonosa), valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthat be.

Engedély egy adott gépjárműre adható ki. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön-külön kell fennállnia. Minden gépjárműre külön engedélyt kell kiadni.

Az engedély kiadásának feltétele, hogy az alábbi méltányolható érdekek valamelyike fennálljon.

  • A Szent László utcában, Iskola utcában, illetve a Szent László téren lévő ingatlanban jogszerűen lakó, az utcában, illetve a téren telephellyel rendelkező személy a használatában lévő járművet ingatlana megközelítéséhez használja, illetve az adott ingatlan területén tárolja azt.
  • A kérelmező járművel a kérelemben megjelölt, a Szent László utcában, Iskola utcában, illetve a Szent László téren lévő ingatlanhoz, vagy onnan árut szállít, és az áru be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg.
  • Magában a Szent László utcában, Iskola utcában, illetve a Szent László téren, vagy az ott lévő ingatlan területén jogszerű vállalkozást, vagy egyéb jogszerű tevékenységet folytató személy tevékenységének folytatásához az adott járművel való behajtás szükséges.

Az engedély a kiadásától számított egy évig érvényes. Az engedély a kiadás napjától érvényes, és érvényessége a kiadás napjának megfelelő naptári napon ér véget. Amennyiben e nap nem munkanapra esik, úgy az érvényesség a következő munkanapon jár le. Az engedély érvényességi idő lejárta előtt érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei nem állnak fenn.

Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra (várakozásra) használható fel, más járműre nem érvényes. Az engedélyről készített másolat nem használható fel.

Egy napra, vagy indokolt esetben több napra szóló eseti engedély adható ki az alábbi esetekben:

  1. a) Különleges alkalmakra ( pl.: esküvő)
  2. b) A Szent László utcában, az Iskola utcában, illetve a Szent László téren lévő ingatlanokon végzett építési, műszaki, stb. munka esetén, az ott munkát végzők által használt, a munkavégzéshez feltétlenül szükséges jármű behajtásának lehetővé tétele érdekében.
  3. c) Téli tüzeléshez tüzelőanyag szállítás (pl. fa, szén).
  4. d) Költözés.

Az alkalmazott jogszabályok

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (X. 20.) önkormányzati rendelete a járművek Szob, Szent László utca, Iskola utca és Szent László tér területére történő behajtásához szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: az eljárás illetékmentes.