Búcsúzunk

Szob Város Önkormányzata mély megrendüléssel értesült Polónyi Éva, a képviselő-testület Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottsága tagja halálának híréről.

Polónyi Éva – megszakításokkal – tizenöt éven keresztül, 2019-ig volt tagja Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2019 óta haláláig a Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottságnak a külsős tagja.

Aktív közéleti munkásságát, és a helyi értékek megőrzése, ápolása iránti elkötelezettségét jelzi, hogy élete végéig kuratóriumi tagja volt az e célok megvalósítása érdekében létrehozott Szobért-Szobiakért Közalapítványnak. Önzetlen és nagylelkű adományaival számos közéleti és kulturális program megvalósulását segítette elő városunkban, megfontolt és együttműködő képviselői munkájával több fontos, a település jövőjét alapjaiban meghatározó döntés részese volt. Tagja volt annak a képviselő-testületnek is, amelynek Szob település várossá nyilvánítását sikerült elérnie.

Halálával hatalmas veszteség érte városunkat, emlékét kegyelettel őrizzük. Legmélyebb együttérzéssel osztozunk a család fájdalmában.

Nyugodjon Békében!

Tisztelettel:
Szob Város Önkormányzata