Rendeletek

Szob Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 3/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szob Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2004. (VII.21.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelete Szob Város Önkormányzata a bölcsődei ellátásról szóló 9/2019. (X. 3.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról