11/2009. (IV. 1.) számú Önkormányzati rendelet Szob Városháza épületének (Szob, Szent Imre utca 12. sz. Hrsz. 507/9) helyi védelem alá helyezéséről