12/2019. (XI. 13.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról