12/2014. (XI. 7.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról