17/2013. (XII. 21.) számú Önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról