20/2009. (XII. 1.) számú Önkormányzati rendelet az önkormányzati hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről