3/2017. (III. 31.) számú Önkormányzati rendelet a település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról