36/2004. (VII.21.) Önkormányzati rendelet A Helyi Építési Szabályzatról