4/2014 (IV. 15.) számú Önkormányzati rendelet a Közösségeket Támogató Alapról