4/2015. (II. 27.) számú Önkormányzati rendelet a települési támogatásokról (egységes szerkezetben)