5/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önk. rend. módosításáról)