6/2006. (II. 1.) számú Képviselő-testületi rendelet a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól