8/2019. (VIII.9.) önkormányzati rendelete A közterület-használat rendjének szabályozásáról (egységes szerkezetben)