Hatósági bizonyítványok, építéshatóság

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Építésügyi és Városfejlesztési Iroda
Ügyintéző:

Ügyleírás

Kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján az építésügyi hatóság

  • a) a telken építmény meglétére vagy hiányára,
  • b) a telken meglévő építmény jogszerűségére

vonatkozó adat, tény igazolása céljából

  • a tervezés elősegítése érdekében, vagy
  • az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez hatósági bizonyítványt állít ki.

Lakóépület bontása esetén, ha a bontás nem engedélyköteles a bontás megtörténtét az építésügyi hatóság kérelemre igazolja. 

A kérelem tartalmazza:

  • az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét (ha van: e-mail cím, fax szám, telefonszám)
  • az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét,
  • az érintett telek címét, helyrajzi számát (az épület meglétének, hiányának igazolása esetén a létének vagy hiányának tényét)
  • kérelmező aláírását

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: nincs