Hivatali telefonkönyv

Körzetszám: 27
Központi telefonszám: 570-690, 570-691
Fax (titkárság): 570-531
mellék e-mail cím
Polgármester  
Ferencz Gyöngyi 12 szob@szob.hu
Titkárság  
Vermes Krisztina 12 vermes.krisztina@szob.hu
Jegyző  
dr. Holocsi Krisztián 12 jegyzo@szob.hu
Jegyzői referens  
Márton Marianna 16 m.marianna@szob.hu
Ügyfélszolgálat
Petői Éva 18 petoi.eva@szob.hu
Közterület-felügyelet
Gyenes Gábor 11 kozterulet@szob.hu
Városüzemeltetés
Kantó Tibor 20 kanto.tibor@szob.hu
Városfejlesztés, pályázat
Jehodek Brigitta 17 szobpalyazat@invitel.hu
Igazgatás, anyakönyvvezető
Lőrinczné Repiczki Júlia 24 igazgatas@szob.hu
Adó
Kliment Mónika 25 szobado@invitel.hu
Építéshatóság
Illés Zoltán 14 epiteshatosag@szob.hu
Nagy Miklós 28 epiteshatosag@szob.hu
Zoller Andrea 14 epiteshatosag@szob.hu
Pénzügy
Kulcsárné Dávid Mária 23 szobpenzugy@invitel.hu
Stugel Judit 23 szobpenzugy@invitel.hu
Véber Pálné 13 szobpenzugy@invitel.hu
Pénztár/Munkaügy
Dutka Károlyné 26 dutkane@szob.hu
Hajdu Anita 26 szobbergazd@invitel.hu