Jelentkezés szavazatszámláló bizottsági munkára

2022. év április 3. napján kerül sor az országgyűlési képviselők általános választására, illetve a gyermekvédelmi kérdésekben kiírt országos népszavazásra is.

A választások, valamint a népszavazás lebonyolításában felelősségteljes szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak, amelyeknek elsődleges feladata, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és póttagjait a Képviselő-testület választja meg, a tagok a megválasztásukat követően esküt tesznek.

Amennyiben Ön szeretne részt venni a választási bizottsági munkában kérem, jelentkezzen szavazatszámlálónak. Részletek:

A szavazatszámláló bizottságnak, Szobon állandó lakcímmel rendelkező – a központi névjegyzékben szereplő – választópolgár lehet a tagja, akivel szemben a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak  adatlap,  illetve az összeférhetetlenségi okokról szóló  nyilatkozat kitöltésével lehet jelentkezni, melyek ügyfélfogadási időben átvehetőek a Szobi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában (2628 Szob, Szent Imre u. 12.), vagy letölthetőek a www.szob.hu internetes oldalról.

Az adatlapot, illetve a nyilatkozatot kitöltve és aláírva kérjük, szíveskedjen eljuttatni részünkre 2022. február 18-ig:

  • személyesen a Szobi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájába
  • vagy az igazgatas (kukac) szob.hu (szkennelt formában) e-mail címre
  • vagy postai úton a Szobi Polgármesteri Hivatal (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) címre.

A jelentkezéssel kapcsolatban, hivatali munkaidőben telefonon is érdeklődhet a +36 27 570-690-es (24-es mellék) számon.

A szavazatszámláló bizottságok megválasztott tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

Kérem, hogy jelentkezésükkel segítsék városunkban a választások hatékony és sikeres lebonyolítását.

Holocsi Krisztián
jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője