Hírek

Tájékoztatás

Tisztelt Szobi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Elmű Hálózati Kft. 2021. január 28-án (csütörtökön) 11 és 15 óra között az alább felsorolt utcákban hálózati karbantartást végez, ezért a fent jelezett időszakban áramszünetre kell számítani:

Árpád u. 41. sz-tól + 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39.

Arany J. u. (főúttól a Duna felé)

Dózsa Gy. út 1-32-ig

Mátyás k. út

Rózsa u. 1-7-ig

Rózsa köz

József A. u.

Zilahy u.

Táncsics M. u.

Szurdok u.

Vasút u.

Az Elmű Hálózati Kft. lakossági értesítése szerint, amennyiben a munkálatokat a jelezett időpont előtt befejezik, úgy külön értesítés nélkül a hálózatot visszakapcsolják.

 

Tisztelettel:

Ferencz Gyöngyi

polgármester

Szobra érkezett a Szent Korona installációja

Elekes Gyula így ír alkotásáról: Több éven keresztül egy nagysikerű gyermekfoglalkozás, a koronamodellezés során meglepődve tapasztaltam, hogy a kartonból való korona festegetése, modellezése a felnőtteknek is milyen nagy élmény. 2018 tavaszán megszületett az ötletem, hogy egy felnőtteknek is érdekes, figyelemfelkeltő, ismerethordozó építmény szülessen. Egy olyan alkotás, ami felnagyított mása a magyar Szent Koronának, hatásában egyedi élményt nyújtva. Így végső formájában a váz egy alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát (plexi) idomokkal, felépítménnyel. A felső része a koronát mintázza, annak zománcképei színes üvegablakként működnek. A beérkező fény átsüt a zománcképeken, felfokozott élményt produkálva. A szerkezet kör formája egy szentélyt idéz meg.

Olvasson tovább

Kidobott karácsonyfák gyűjtési rendje

Január 11-én kezdi meg a Zöld Híd Kft. a kidobott fenyőfák gyűjtését. A két hétig tartó időszak alatt folyamatos a fenyőhulladék gyűjtése, azonban nem garantált, hogy munkatársaik az előre kijelölt gyűjtési napon szállítják el a karácsonyfát. Ingatlanjuk előtt, könnyen észrevehető módon, de a zavartalan és biztonságos közlekedést nem gátolva helyezzék el a fát!

Forrás: https://www.zoldhid.hu/hirek

Városunk minden lakójának egészségben, szeretetben gazdag áldott ünnepeket kívánunk!

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Szobi Polgármesteri Hivatal 2020. december 28-tól 2020. december 31-ig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt sürgős esetben az alábbi telefonszámokon kérhető segítség:

Ferencz Gyöngyi polgármester: 06-70/944-9321

Holocsi Krisztián jegyző: 06-70/935-4959

Kliment Mónika anyakönyvvezető: 06-30/619-6419

 

Megértésüket köszönjük!

Holocsi Krisztián s.k.

jegyző

Gépjárműadó: mi változik jövőre?

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.   

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

KÖSZÖNJÜK, és GRATULÁLUNK!!

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének javaslatára Pest Megye Önkormányzata „Pest Megyéért Emlékérem” kitüntetést adományozta Kunya Sándornénak, a Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ  volt intézményvezetőjének.

Kunya Sándorné intézményvezetőként és magánemberként is több évtizedes, kiemelkedő munkát végzett településünk és térségünk kulturális életében. Igazi motorja volt a közösségi élet szervezésének, tudásával, tájékozottságával és emberi mivoltával igazi követendő példaképpé vált a következő generációk számára.

E kitüntetés átadására hagyományosan a Megyenap keretében szokott sor kerülni, azonban az a járványhelyzet miatt az idei évben elmaradt, ezért Pest Megye Közgyűlésének Elnöke felkért a kitüntetés átadására,amelyre a tegnapi napon került sor.

Ferencz Gyöngyi