„KEHOP-5.2.9-16 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára”

Szob Város Önkormányzata Magyarország Kormányának a „KEHOP-5.2.9-16 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” felhívására pályázatott nyújtott be önkormányzati épületek energetikai felújítására. A pályázat sikeres elbírálása folytán az önkormányzat támogatásban részesült, mely támogatás alap adatai a következők:

Azonosító: KEHOP-5.2.9-16-2017-00184

A támogatás összege: 178 848 061 Ft

A projekt összköltsége: 181 831 562 Ft

Finanszírozási alap: Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

A projekt kezdetének időpontja: 2019.09.01.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2020.07.30.

Megvalósítási helyszínek:

2628 Szob, Iskola utca 2. hrsz: 436 Általános Iskola

2628 Szob, Árpád utca 15. hrsz: 575. Idősek Otthona

2628 Szob, Iskola utca 1. hrsz: 438 „Meseház” épülete

 

Szob Város Önkormányzata a pályázati forrásból az Általános iskola, idősek otthona és Meseház nevű intézményeinek energiahatékonysági felújítását, és fotovoltaikus napelemrendszer alkalmazásával megújuló energiaforrás hasznosítását valósítja meg. Az épületek funkciója változatlan marad. A fejlesztés az épület energiatudatos homlokzati felújítását, nyílászáróinak cseréjét, és tető szigetelését, fotovoltaikus napelemrendszerrel megújuló energia hasznosítását tartalmazza.

Az első fejlesztési helyszín, 2628 Szob, Iskola utca 2. hrsz: 436 alatti meglévő épület ismertetése: az ingatlanon található Általános Iskola épülete kisméretű tégla falazattal épült hossz-főfalas épület. Alapozása, falazatinak, tetőszerkezetének és födémeinek teherbírása a feltárások alapján megfelelő. Külső felületei kőporos vakolatúak, homlokzatai egyszerűek, korszerű nyílászárókkal, égetett agyag cserépfedéssel. A csatolt dokumentáció szerint a fejlesztés az épület energiatudatos homlokzati felújítását, lábazati, és a felmenő falak hőszigetelését, nyílászáróinak szükség szerinti cseréjét, tetőszerkezetének szükség szerinti megerősítését, pinceszint fölötti, és padlásfödémének hőszigetelését tartalmazza. A napelem modulok többlet-terhelésének felvételét a szarufák szükség szerint kétoldali pallózásával, (hevederezéssel) és erősített cseréplécezéssel (Bramac) kerül kivitelezésre. A héjazatcserével együtt jár a csatlakozó bádogos szerkezetek cseréje is.

A második fejlesztési helyszín, 2628 Szob, Árpád utca 15. hrsz: 575. alatti meglévő épület ismertetése: az ingatlanon található Idősek Otthona épülete kisméretű tégla falazattal épült hossz és haránt-főfalas épület. Alapozása, falazatinak, tetőszerkezetének és födémeinek teherbírása a feltárások alapján megfelelő. Külső felületei kőporos vakolatúak, homlokzatai egyszerűek, már cserélt, korszerű nyílászárókkal, égetett agyag cserépfedéssel.

A fejlesztés keretében az épület energiatudatos homlokzati felújítása, lábazati, és a felmenő falak hőszigetelése, nyílászáróinak szükség szerinti cseréje, tetőszerkezetének szükség szerinti megerősítése, pinceszint fölötti, és padlásfödémének hőszigetelés valósul meg. A napelem modulok többlet-terhelésének felvételét a szarufák szükség szerint kétoldali pallózásával, (hevederezéssel) és erősített cseréplécezéssel (Bramac) történik. A héjazatcserével együtt jár a csatlakozó bádogos szerkezetek cseréje. A homlokzati és lábazati hőszigetelések beépítése előtt a lábazati falakat injektálási technológiával utólagos talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni.

A harmadik fejlesztési helyszín, 2628 Szob, Iskola utca 1. hrsz: 438 alatti meglévő épület ismertetése: az ingatlanon található „Meseház” épülete kisméretű tégla falazattal épült hossz-főfalas épület. Alapozása, falazatinak. tetőszerkezetének és födémeinek teherbírása a feltárások alapján megfelelő. Külső felületei kőporos vakolatúak, homlokzatai egyszerűek, elavult nyílászárókkal, égetett agyag cserépfedéssel.

A dokumentáció szerint a fejlesztés a 2628 Szob, Iskola utca 1. hrsz: 438 alatti ingatlanon található „Meseház” épület energiahatékonysági felújítását, és fotovoltaikus napelemrendszer alkalmazásával megújuló energiaforrás hasznosítását tervezi. Jelen dokumentáció az épület energiatudatos homlokzati felújítását, lábazati, és a felmenő falak hőszigetelését, nyílászáróinak szükség szerinti cseréjét, tetőszerkezetének szükség szerinti megerősítését, pinceszint fölötti, és padlásfödémének hőszigetelését tartalmazza. A napelem modulok többlet-terhelésének felvételét a szarufák szükség szerint kétoldali pallózásával, (hevederezéssel) és erősített cseréplécezéssel (Bramac) lesz biztosított.  A héjazatcserével együtt jár a csatlakozó bádogos szerkezetek cseréje. A homlokzati és lábazati hőszigetelések beépítése előtt a lábazati falakat injektálási technológiával utólagos talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni.

Összegezve megállapítható, hogy a tervezett felújítással az épületek fenntarthatósága hosszú távon biztosított. Jelentősen javul az energiamérleg, csökkennek a fenntartási költségek, az így megtakarított pénzeszközök más feladatok ellátására csoportosíthatók át.