Kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatos ügyintézés

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Igazgatási és Adóügyi Iroda
Ügyintéző:

  • Márton Marianna (16-os mellék)       E-mail: m.marianna (kukac) szob.hu

Ügyleírás

Az a kereskedő, aki engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (4) bekezdés szerinti szabályok szerint maga választhatja meg.

A Kormány kereskedelmi hatóságként a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Az üzlet az üzletköteles termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság által kiadott határozattal, egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően üzemeltethető.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza a kereskedő által forgalmazható termékköröket, a 3. sz. melléklet a kizárólag üzletben forgalmazható – ezáltal működési engedélyköteles – termékek felsorolását tartalmazza.

A jegyző mind a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről, mind a működési engedéllyel rendelkező üzletekről nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, megtekinthető a városi honlap „Közérdekű adatok” rovatánál.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül a működési engedélyről kiadott igazolás leadásával egyidejűleg be kell jelenteni.

A bejelentést és a kérelmet formanyomtatványon a Szobi Polgármesteri Hivatal Hivatali kapujára (KRID kód: 304102719, rövidített neve: SZOBPH) kell benyújtani.

Az alkalmazott jogszabályok

  1. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, 2005. évi CLXIV. a kereskedelemről, 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről, 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

Szükséges dokumentumok:

A bejelentéshez eredetben csatolni kell:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
  • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot;

 

A jegyző szerzi be: a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: a működési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: illetékmentes. A működési engedély módosítása iránti kérelem: illetékmentes. A működési engedély másodlat kiállításának illetéke: illetékmentes. A működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi üzlet megszűnés bejelentése illetékmentes. Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles lehet. A bejelentés illetéke: illetékmentes. A bejelentés adataiban bekövetkezett változás és a kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes.
Eljárási határidő: bejelentés-köteles tevékenység esetén 8 nap, működési engedélyezési eljárás esetén 21 nap.