Kötelezési eljárás, építéshatóság

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Építésügyi és Városfejlesztési Iroda
Ügyintéző:

  • Nagy Miklós (28-as mellék)         E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu
  • Zimonyi Alexandra (14-es mellék)        E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu

Ügyleírás

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a kötelezési eljárást

  • hivatalból,
  • kérelemre vagy
  • más hatóság megkeresésére folytatja le.

Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság az érintett telek vagy építmény, építményrész tulajdonosát kötelezi. Ha az elvégzett szabálytalan tevékenységet nem a telek vagy az építmény, építményrész tulajdonosa végezte, az építtetőt vagy az építési tevékenység végzőjét kell kötelezni.

Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jó karbantartási kötelezettség teljesítését, az Épkiv. 34. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését.

Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésén tapasztaltak alapján elrendeli az építmény jó karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti.

Az építésügyi hatóság elrendelheti az engedély nélküli építményhasználat megszüntetését.

Több személy együttes kötelezése esetén,

  • ha a kötelezettség teljesítése osztható, az egyes kötelezettek részkötelezettségeit – a polgári jog szabályai szerint – külön-külön kell meghatározni,
  • ha a kötelezettség teljesítése oszthatatlan, a kötelezés egyetemleges.

Az építési és építésfelügyeleti hatóságnál kezdeményezett építésrendészeti eljárás esetén
15.000 Ft illetéket kell fizetni.