Közterületeink

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos!

Rendelet mondja ki, hogy az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, az úttest és a járda közötti, valamint az ingatlant határoló terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről. Sajnos az utóbbi időben mind több és több utcában tapasztaljuk, hogy egyes porták és az azok előtti területek gondozatlanok és gazosak.

Felmerül a kérdés, hogy miért kell a közterületet a magántulajdonban lévő ingatlanok előtt gondozni, hiszen benne van a nevében, hogy „közterület”? Az önkormányzat folyamatosan végzi a karbantartási és ápolási feladatokat, ám egy település összes közterületeit egy időben, egyforma minőségben takarítani, gondozni nem lehet.

A város képe, rendezettsége közös érdekünk. Büszke vagyok arra, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a szobi lakosok fegyelmezettek és összetartóak voltak. Kérem, hogy a hétköznapi kérdésekben is tartsunk össze! Hiszem, hogy közösen többet tehetünk Szobért.

Tisztelettel kérem, hogy ellenőrzés nélkül is figyeljen oda saját ingatlanának és a település közterületeinek tisztaságára, rendezettségére, hogy ne hivatalos úton történjen a rendeletekben előírt kötelezettség kikényszerítése, mert sajnos sok esetben a mulasztás bírsággal jár, holott nem ez a cél, hanem egy élhetőbb, tisztább, rendezettebb településkép elérése.

Köszönettel:

Ferencz Gyöngyi

polgármester