Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjainak száma 7 fő.

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjai Beosztása Elérhetősége
Nagy Gyuláné elnök

2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Tel: 27/570-690/12 mellék

E-mail: szob@szob.hu

web: www.szob.hu

Orbán József bizottsági tag
Krasznai Zoltán bizottsági tag
Fésűs József bizottsági tag
Kunya Sándorné bizottsági tag
Paluch Anita bizottsági tag
Járik László bizottsági tag

 

Feladat- és hatásköre:

 • Legfőbb feladata az intézményesült oktatás és közművelődés önkormányzati szerveződésének segítése,
 • Ennek következtében az intézmények költségvetésének mérlegelése, a teljes települési költségvetéshez történő illeszkedés kimunkálásában való közreműködés,
 • Közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi közgyűjtemények bejárása,
 • Közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetői állásra kiírt pályázatok képviselő-testületi döntés előtti véleményezése, javaslattétele,
 • A közművelődési, közgyűjteményei intézmények munkatervének és éves beszámolójának véleményezése, jóváhagyása,
 • A bizottság szakterületéhez tartozó intézmények szakmai ellenőrzése, értékelése a közoktatási törvényben előírt éves értékelések előkészítése,
 • A településen megjelenő, nem intézményesült kulturális természetű programokban való önkormányzati részvétel lehetőségének mérlegelése,
 • Az önszervező közösségek, egyesület, szervezetek pénzügyi támogatásáról való döntés,
 • Átruházott hatáskörben dönt a Közösségeket támogató Alapra beérkezett pályázatok támogatásáról,
 • Véleményezi és rangsorolja a Továbbtanulókat támogató Alapra beérkezett pályázatokat
 • A város fiataljainak, életvitelükben, életlehetőségeikben való tájékozódás, és tőlük jövő kezdeményezések felkarolása
 • A településen működő Sport Egyesület valamennyi szakosztálya tevékenységének figyelemmel kísérése, szakosztályi munka segítése,
 • Sportkapcsolatok kezdeményezése, ápolása,
 • A bizottság feladatkörébe sorolható önkormányzati vagyon állagának, állapotának gondoskodó figyelemmel kísérése,
 • A városi kitüntetésekre javaslattétel,
 • A város éves rendezvénytervének összeállítása,
 • A helyi média működésének ellenőrzése, véleményezése,
 • Testvérvárosi kapcsolatok, nemzetközi együttműködések segítése, koordinálása, nemzetközi pályázatokban való közreműködése,
 • Állást foglal az intézmények névadásával kapcsolatban, javaslatot tesz hasznosításukra, fejlesztésükre.