Másfél milliárd forint támogatás Szobnak!

Szob Város Önkormányzatának a Kormány döntése értelmében mintegy 1,5 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásaiból. E pénzügyi keretet az önkormányzat 2027-ig jogosult lehívni a jóváhagyás előtt álló városfejlesztési stratégiájának és programtervének megfelelően.

E másfél milliárdos támogatás prioritási tengelyekbe rendeződik, amelyek külön-külön meghatározott fejlesztési célokkal és ehhez rendelt forráskerettel rendelkeznek. A programtervben szereplő fejlesztési célok hosszadalmas egyeztetési folyamat eredményeként kerültek megfogalmazásra, amely egyeztetési folyamatba az önkormányzat bevonta a lakosságot és a helyi vállalkozói réteget is.

Az 1. prioritási tengely keretében 619 millió forint áll önkormányzatunk rendelkezésre, amelyből elsősorban a belterületi utak, járdák felújítását (építését), rendezett parkoló-területek  kialakítását tervezi a város. Ebből a forrásból tud megvalósulni majd a nagy parkoló is a Duna-parton, de innen történik meg a közterületi parkok és játszóterek felújításának, közterületi okos eszközök, új térfigyelő kamerák és közterületi bútorok kihelyezésének is a finanszírozása. A városi sportpálya felújítása, illetve a közművelődési intézményeink korszerűsítése e prioritási tengely keretében valósulhat meg.

A 2. prioritási tengely keretében elsősorban épületenergetikai fejlesztések történnek majd meg 200 millió forint értékben. A tervek szerint a zeneiskola, a polgármesteri hivatal, a könyvtár és a művelődési ház épületei energetikai korszerűsítésére költi az önkormányzat ezt az összeget.

A 3. prioritási tengely keretében az ESZA+ forrásból 260 millió forint, míg az ERFA forrásból 421 millió forint, azaz összesen 681 millió forint áll rendelkezésre.

Az ESZA+ forrásból különféle egészségügyi prevenciós programok és szolgáltatások, valamint közösségi programok megvalósítását lehet finanszírozni, de innen biztosítható a forrás az önkormányzati intézmények dolgozóinak továbbképzésére és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre is. A 3. tengely másik, úgynevezett ERFA keretéből valósul meg az elkövetkező években – kiemelt beruházásként – a szakorvosi rendelőintézet komplex fejlesztése, továbbá az óvoda és a családsegítő szolgálat épületeinek felújítása.

Jelenleg a szobi városfejlesztési stratégia Pest megye jóváhagyására vár, amint ez megtörténik, akkor kerülnek a dokumentumok az irányító hatóság elé végleges elfogadásra. A végleges jóváhagyás után kezdheti meg önkormányzatunk az egyes megvalósítani tervezett fejlesztésekhez szükséges tervek elkészíttetését, majd a beruházások kivitelezését. Mindez azt jelenti, hogy várhatóan a jövő évben indulhat el e nagyszabású fejlesztési program szemmel is látható megvalósítása a településünkön.

Köszönjük a támogatást, a segítséget Rétvári Bence Országgyűlési képviselőnknek,  Pest Megye Önkormányzata elnökének Szabó Istvánnak és  elnökhelyettesének Szerenka Tibornak!