Meghívó

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:       Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2020. január 29. (szerda), 14.00 óra

 

Napirendi pontok:

 1. A 2020. évre tervezett Panorámafutások és feltételeinek egyeztetése

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Hohnstädt Markus szervező

 1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megalkotása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Kitekintő határozat meghozatala

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. A közterület használat rendjének szabályozásáról szóló 8/2019. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a közterület-felügyelő 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Gyenes Gábor közterület-felügyelő

 1. Tájékoztatás a Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kantó Tibor intézményvezető

 1. Márianosztra polgármesterének a szobi védőnői körzethez történő csatlakozási kérelme megvitatása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kőházy Andrea védőnő

 1. Tájékoztatás az önkormányzati fenntartású köztemető működéséről

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő:    dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. Tájékoztatás a 2019. év IV. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. A polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A RE-STRUKTURE (SKHU-1802/3.1/043) projekt keretében szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A RE-BOOT (SKHU-1802/3.1/053) projekt keretében szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Az építéshatósági feladatok átadásával kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től belterületi ingatlanok tulajdonjogának rendezése tárgyában érkezett megkeresés megvitatása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Kissné Varga Tünde r. alezredes őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Duna-Ipoly Sportegyesület székhely bejegyzéséhez történő hozzájárulási kérelméről döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

EGYEBEK

 • Közkutak működésével kapcsolatos tájékoztatás
 • Tájékoztatás a szobi vasútállomást érintő fejlesztésről