Meghívó!

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:       Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2020. február 25. (kedd), 14.00 óra

 

Napirendi pontok:

 1. Szobi Rendőrőrs tájékoztatója a település közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kissné Varga Tünde r. alezredes

 1. Szobi Polgárőr Egyesület tájékoztatója a 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Sass László elnök

 1. Szobi Szent László Római Katolikus Plébánia „meseházzal” kapcsolatos kérelmének megvitatása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Bezák Tamás plébániai kormányzó

 1. Somodi Bertalan és Bezeczky Anikó helyi kajakos sportélettel kapcsolatos meghallgatása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Somodi Bertalan kajak edző, Bezeczky Anikó segítő

 1. évi települési rendezvényekről tájékoztató

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Paluch Anita intézményvezető

 1. Szob Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 24.) sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Az étkezési térítési díjakról szóló 16/2014. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kantó Tibor intézményvezető

 1. A közterület használat rendjének szabályozásáról szóló 8/2019. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A képviselő-testület bizottságainak 2019. évi tevékenységéről készült tájékoztatók elfogadása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A képviselő-testület bizottságainak 2020. évi munkaterveinek elfogadása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A RE-STRUKTURE (SKHU-1802/3.1/043) projekt keretében szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A RE-STRUKTURE (SKHU-1802/3.1/043) projekt keretében közbeszerzési eljárás megindításáról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Az uszoda melletti csarnokban ledepózott faanyag megvásárlása iránti kérelemről döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Járik László a település korábbi vezetőinek emléket állító táblák kihelyezésére vonatkozó javaslatának megvitatása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Vita Sine Dolore Alapítvány (Váci Jávorszky Ödön Kórház) támogatás iránti kérelméről döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 

EGYEBEK

 • A település 2020. évi virágosítási feladatainak ellátása
 • A település fűvágási feladatai ellátásának előkészítése
 • Tájékoztatás a központi konyha helyzetéről
 • Tájékoztatás a Panorámafutás szervezőjének leveléről
 • Tájékoztatás a kisvasút felújításáról
 • Tájékoztatás a Börzsöny Múzeum Baráti Körének kérelméről
 • Tájékoztatás kulturális rendezvények szervezéséhez pályázati lehetőségről
 • Tájékoztatás a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása legutóbbi társulási ülésén elhangzottakról