Meghívó

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:       Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2020. június 23. (kedd), 14.00 óra

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Márianosztra polgármesterének a szobi védőnői körzethez történő csatlakozási kérelme megvitatása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kőházy Andrea védőnő

 1. Az önkormányzat 2019-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Szob Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Szob Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása   

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Az önkormányzat rendkívüli támogatására (REKI) kiírt felhívásra pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívásra pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Az Idősek Otthona kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a 2020. év I. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. Börzsöny Múzeum Baráti Köre támogatás iránti kérelméről döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 

 

EGYEBEK

 • Börzsöny Kisvasút (Szob-Márianosztra) pályaépítés és kapcsolódó létesítmények – támogatói okirat előkészítéséről tájékoztatás
 • Tájékoztatás a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá való átalakulásáról
 • Tájékoztatás a művelődési ház és könyvtár zárva tartásáról
 • Tájékoztatás a XX. Szobi Városnapok megrendezésének lehetséges időpontjáról, továbbá a városnapok alkalmával adományozható önkormányzati kitüntetések szabályairól