Meghívó

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:       Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2020. szeptember 29. (kedd), 14.00 óra

Napirend előtt:

A település közvilágítási hálózata korszerűsítésének és karbantartásának tárgyában bemutatkozás

Meghívott: Németh István

 

Napirendi pontok:

 1. A Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évről készült beszámolójának és a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása

Előterjesztő:   Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:       Hámoriné Schubauer Mónika intézményvezető

 1. Tájékoztatás az önkormányzat 2020. év I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:   Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:       Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Szob Város Környezetvédelméről szóló 25/2011. (XII.1.) számú Önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a 2020. év II. negyedévében hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ intézményvezetőjének nyugdíjba vonulása következtében előállt helyzet megvitatása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Börzsöny Kisvasút fejlesztéséhez szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátására ajánlatkérésről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A kerékpárút a Magyar Közút részére üzemeltetésbe adásának kezdeményezéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Városgyűlés és lakossági fórum időpontjának és témáinak meghatározása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Bursa Hungarica 2021. évi felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat programhoz történő csatlakozásról döntés

Előterjesztő:   Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Váci Tankerületi Központ 2021/2022. tanévre vonatkozó körzethatárok megállapítása tárgyában tett megkeresésének véleményezése

Előterjesztő:   Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Szob, Széchenyi sétányon megépülő csónakház Wichmann Tamásról történő elnevezéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Támasz 2005 Alapítvány kezdeményezésének megvitatása méhlegelő kialakítás témájában

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 

EGYEBEK

 • Tájékoztatás az önkormányzati intézményekben folyó karbantartási munkálatokról
 • Elektromos autó töltőállomás telepítés lehetőségének megvitatása
 • Tájékoztatás a Kisfaludy program keretében benyújtani tervezett strandfejlesztési pályázatról
 • Tájékoztatás a Bányamentes Dunakanyar civil összefogás kezdeményezéséről
 • Idősek Napja megrendezésének megvitatása