Meghívó – 2018.01.25.

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2018. január 25. (csütörtök), 16.00 óra

Napirendi pontok:

 1. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 2. Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 3. Szob Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető
 4. Szob Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető
 5. Tájékoztatás a 2017. év IV. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző
 6. 2018-2019. tanév általános iskolai felvételi körzethatár tervezetének elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 7. Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete főigazgató, intézményvezető munkakör betöltésére pályázati felhívás közzétételéről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 8. Green-Goes Kft-vel, a belterületi utak felújítására kötött vállalkozási szerződés módosítása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 9. Önkormányzati főépítészi feladatok ellátására kötendő szerződés jóváhagyása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 10. Szob Város Önkormányzata A Helyi Építési Szabályzatról szóló 36/2004. (VII. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 11. Tájékoztatás a sportcsarnok hasznosításának lehetőségéről
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 12. Tájékoztatás Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének felhívásáról
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívó