Meghívó – 2018.03.01.

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2018. március 1. (csütörtök), 14.00 óra

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Szakály László őrsparancsnok
 2. Barangoló Bt-vel kötendő konzorciumi megállapodás jóváhagyása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Moór Róbert intézményvezető
 3. Tájékoztató a Szobi József Attila Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Paluch Anita intézményvezető
 4. A Szobi József Attila Művelődési Ház 2018. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Paluch Anita intézményvezető
 5. Tájékoztató a Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Kunya Sándorné intézményvezető
 6. A Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2018. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Kunya Sándorné intézményvezető
 7. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 8. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 9. Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ fejlesztése című beruházás kivitelezésére közbeszerzési eljárás megindításáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 10. Szob egészségügyi alapellátást nyújtó intézménye épületének felújítása kapcsán szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízási szerződés megkötéséről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 11. Szob egészségügyi alapellátást nyújtó intézménye épületének felújítása című beruházás műszaki ellenőrzésére megbízási szerződés megkötéséről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 12. Az 59-es hrsz-ú útra benyújtott fejlesztési kérelemről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 13. Szavazatszámláló Bizottságokba tagok és póttagok megválasztása
  Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző
 14. A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú Szervezet támogatás kéréséről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 15. Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal kötendő szerződés jóváhagyása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 16. Filmforgatáshoz parkolási terület bérlésének jóváhagyása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

2018.03.01. – Meghívó