Meghívó – 2018.06.28.

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2018. június 28. (csütörtök), 14.00 óra

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztatás a civil szervezetek 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi terveiről (A-54 PGSE Szob, Szobi SC Sakk Szakosztály, Duna-Ipoly Sportegyesület Szobi Kajak-Kenu Szakosztály, Szobi SC)
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívottak: Kliment Gyula elnök, Csiba Benő szakosztályvezető, Kammerer Zoltán elnök, Zentai Kornél elnök
 2. Tájékoztatás a települési egészségügyi ellátásról (védőnő, háziorvosok, orvosi ügyelet, fogorvos, mentőállomás)
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívottak: Kőházy Andrea védőnő, Dr. Dudás Bernadett háziorvos, Dr. Lőrincz Kálmán Attila háziorvos, orvosi ügyelet, Dr. Téglás Levente fogorvos, Huszák Tamás mentőállomás vezető)
 3. Központi Konyha nyári leállásának engedélyezése
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 4. Mini bölcsődei férőhelyek kialakítására érkezett ajánlatokról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 5. Mini bölcsőde eszközbeszerzésére beszerzési eljárás megindításáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 6. Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ eszközbeszerzésére beszerzési eljárás megindításáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 7. „A szobi háziorvosi rendelő teljes belső-, külső építészeti és gépészeti felújítása, akadálymentesítése” című beruházás kapcsán biztosítandó nyilvánosság feladatainak ellátására érkezett ajánlatokról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 8. A Szob 069 hrsz-ú külterületi közút felújítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 9. Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság 5. tagjának megválasztása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 10. Településtisztasági és közterület-gondozási feladatok jövőbeni ellátási lehetőségeinek megvitatása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

EGYEBEK

2018.06.28. – Meghívó