Meghívó – 2018.08.23.

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2018. augusztus 23. (csütörtök), 14.00 óra

Napirendi pontok:

 1. Zentai Tibor, a Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság (PETB) megválasztott tagjának eskütétele
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívottak: Zentai Tibor PETB tag
 2. Tájékoztatás az önkormányzat 2018. év első félévi gazdálkodásáról
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető
 3. Orbán Tamás HÉSZ módosítására előterjesztett kérelméről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 4. Mini bölcsőde eszközbeszerzésére érkezett ajánlatokról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 5. A PM_EUALAPELLATAS_2017/62 számú pályázat keretében a szobi háziorvosi rendelő eszközeire és berendezéseire érkezett ajánlatokról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 6. A Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ fejlesztése keretében megvalósuló eszközbeszerzésre érkezett ajánlatokról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 7. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása című felhívásra pályázat benyújtásáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 8. A MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelméről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 9. Szob – részterületek településszerkezeti terve (TSZT), helyi építési szabályzata (HÉSZ) és szabályozási terve (SZT) partnerségi egyeztetésének lezárásáról döntés Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 10. Tájékoztató a 2018. II. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző
 11. Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény intézményvezető kérelméről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 12. Csónakház tervezésére ajánlattételi felhívás kiküldéséről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

2018.08.23. – Meghívó