Meghívó – 2018.09.27.

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2018. szeptember 27. (csütörtök), 14.00 óra

Napirend előtt:

 • 13:30-tól a képviselő-testület és a Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság helyszíni bejárást tart a településen folyamatban lévő beruházások megtekintése érdekében

Napirendi pontok:

 1. A Szobi Napsugár Óvoda intézményvezető munkakör betöltésére érkezett pályázatról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Hámoriné Schubauer Mónika intézményvezető
 2. A Szobi Napsugár Óvoda 2017/2018-as nevelési évről készült beszámolójának elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Hámoriné Schubauer Mónika intézményvezető
 3. A Szobi Napsugár Óvoda 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Hámoriné Schubauer Mónika intézményvezető
 4. A Szobi Fekete István Általános Iskola 2017/2018-as nevelési évről készült beszámolójának elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Moór Róbert intézményvezető
 5. Szob Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I. 26.) sz. rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető
 6. Az önkormányzati tulajdonban lévő szobi 614 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás jóváhagyása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 7. Az önkormányzat tulajdonában lévő MAN tehergépjárműre érkezett vételi ajánlatról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 8. RE-START foglalkoztatási akcióterv keretében szükségessé váló tervezési feladatok elvégzésére beszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatokról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 9. A DMRV Zrt. által megküldött 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 10. Városgyűlés és közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

EGYEBEK

 • Tájékoztató a várható rendezvényekről

ZÁRT ÜLÉS

2018.09.27. – Meghívó