Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:

Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:
2022. augusztus 30. (kedd), 9.00 óra

Napirendi pontok:

 1. A Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 2021-2022. nevelési évről készült beszámolója

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Bogányi Gergely intézményvezető, Fehérné Szabó Marianna intézményvezető-helyettes

 1. A Szobi Fekete István általános Iskola 2021-2022. nevelési évről készült beszámolója

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Moór Róbert intézményvezető

 1. A kialakult energiaválság következtében szükségessé váló intézményi intézkedések meghozatala

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője

 1. A Szobi József Attila Művelődési Ház terembérleti díjainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:   Paluch Anita intézményvezető

 1. Szob Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.26.) ö.r. módosítása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:   Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Tájékoztatás az önkormányzat 2022. első félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető  

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása c. felhívásra pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. „Védőszárny Idősotthon” alapító okiratának elfogadása és vezetőjének megbízása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A szobi Új temető utcafronti kerítésének felújítására érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Szob 083/20, 083/8, 0202/1, valamint 0176 hrsz-ú külterületi közút felújítására ajánlatkérési eljárás megindításáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Szob 083/20, 083/8, 0202/1, valamint 0176 hrsz-ú külterületi közút felújítása című projekthez szükséges önrész feletti rendelkezésről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Új beépítésre szánt terület (szobi 924/1. és 924/2. hrsz.) kijelöléséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a 2022. II. negyedévében hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. Tájékoztatás az önkormányzati fenntartású köztemető működéséről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A település területén található, szükséges közkutak számának felülvizsgálata

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Egyebek:

 • tájékoztatás az intézményi karbantartási munkálatokról