Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:
Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:

2022. október 4. (kedd), 8:30

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztatás a Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről, valamint az intézmény 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Hámoriné Schubauer Mónika intézményvezető

 1. Szob 083/20, 083/8, 0202/1, valamint 0176 hrsz-ú (Nyár utca – Bőszobi-patak közötti szakasz) külterületi közút felújítására érkezett kivitelezői ajánlatokról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Kisvasút épületeinek korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Váci Tankerületi Központ 2023/2024-es tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár megállapítására tett javaslatának véleményezése

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás az adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás az önkormányzat tagságával működő társulások munkájáról

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás az év harmadik negyedévében az önkormányzat szervezésében, illetve részvételével megrendezésre kerülő városi rendezvényekről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A 2022. évi közmeghallgatás és városgyűlés időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Rendezési Terv módosítása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 

Egyebek:

 • tájékoztatás a tűzifa pályázat eredményéről

jegyzői tájékoztatók (népszámlálás, többgenerációs ingatlanok lakóegység számának igazolása – helyi tapasztalatok)