Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:
Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:
2023. január 31. (kedd), 9.00 óra

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület tájékoztatója a tervezett pilismaróti bányanyitással kapcsolatban

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Korcsák Mónika elnök

 1. Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Szob Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. A polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületének önkormányzati tulajdonba vételének szándékáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Széchenyi sétányra gépjárművel történő behajtás engedélyezéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A 2023. évben érvényes köztemetési díjak jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A szobi révátkelő üzemeltetésére kötött szerződés felmondásának tudomásulvétele

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Közterület használat biztosítása a 2023. június 6-án Szobról induló veterán autó felvonulás résztvevői számára

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a 2022. év IV. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

Egyebek

 • Tájékoztatás az új temető megrongált kerítésének helyreállítása érdekében tett intézkedésekről
 • Tájékoztatás a TOP-Plusz programban településünk számára megnyíló lehetőségekről
 • Tájékoztatás a 2023. évi városnapi ünnepségek szervezési feladatairól