Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:
Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:
2023. március 22. (szerda), 8.30 óra

Az ülés napirendi pontjai:

  1. Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete állami fenntartásba történő átadásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Dr. Zsoldos László intézményvezető

  1. „Kisvasút épületeinek korszerűsítése” tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény ingóságainak önkormányzati tulajdonba vételi szándékáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. Szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023/2024-es nevelési évre történő beiratkozás időpontjainak jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. Tájékoztatás a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről, intézkedési terv elfogadása

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

  1. Tájékoztató az önkormányzati és az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulások 2022. évi tevékenységéről (Hulladékgazdálkodás, többcélú kistérségi társulás, vízgazdálkodási társulás)

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. Rendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának előkészítéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 

Egyebek

Tájékoztatás a Szobi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének állapotáról készült szakértői véleményről