Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:
Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:
2024. március 26. (kedd), 9.00 óra

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívottak: Soós Péter r. őrnagy, Váci Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezetője

                      Durján Zsolt r. őrnagy, Szobi Rendőrőrs őrsparancsnoka

 1. A Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ élére ideiglenes intézményvezetői megbízásról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Az étkezési térítési díjakról szóló 16/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármeste

 1. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása c. felhívásra pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2024/2025-ös nevelési évre történő beiratkozás időpontjainak jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A szobi 59 hrsz-ú és a szobi 58/1 hrsz-ú közterületi ingatlanok elnevezéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Az önkormányzati tulajdonban lévő szobi 4 hrsz-ú ingatlan megosztásának támogatásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Központi Konyha tavaszi leállásának engedélyezése

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztató az önkormányzati és az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulások 2023. évi tevékenységéről (Hulladékgazdálkodás, többcélú kistérségi társulás, vízgazdálkodási társulás)

Előterjesztők: Ferencz Gyöngyi polgármester, Tóth Lajos alpolgármester

Egyebek

 • Tájékoztatás a 2024. évi IPOLYFESZT rendezvény előkészületeiről