Meghívó

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2019. október 2. (szerda), 14.00 óra

 

Napirendi pontok:

  1. A Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018/2019-es nevelési évről készült beszámolójának és a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Hámoriné Schubauer Mónika intézményvezető

  1. Tájékoztatás az önkormányzat 2019. év I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:        Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

  1. A bölcsődei ellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. A Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázati projekt megvalósításához szükséges informatikai és vizuális eszközök beszerzésére érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. Három generációval az egészségért program végrehajtása keretében igénybe venni kívánt szakorvosi szolgáltatások ellátására érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. Az Egészségfejlesztési Iroda kialakítása című projekthez kapcsolódó óvodáskorú gyermekek úszásoktatásra történő utaztatására érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. Szobi csónakház vízitúra megállóhely felújítása tárgyában lefolytatott feltételes, nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. A RE-START foglalkoztatási akcióterv keretében megvalósuló szobi idős otthon fejlesztéshez szükséges kiviteli tervek, műszaki-közbeszerzési dokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

  1. Tájékoztatás a 2019. év II. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    dr. Holocsi Krisztián jegyző

 

EGYEBEK