Meghívó

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:       Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2019. november 12. (kedd), 14.00 óra

 

Napirendi pontok:

 1. A képviselő-testület mellett működő bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Az önkormányzati képviselők egyes juttatásairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester, Holocsi Krisztián jegyző

 1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester, Holocsi Krisztián jegyző

 1. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsába tag delegálása

Előterjesztő:     Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a 2019. év III. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. Hagyományőrző, kulturális és civil élet támogatása című, VP6-19.2.1-19.8.1.3-17 számú felhívásra pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Körös Gyöngyei Alapítvány támogatás kéréséről döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Pálos Norbert csatornahálózatra történő rákötéssel kapcsolatos kérelméről döntés

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

 

EGYEBEK

 • Vonattal a Dunakanyarbakezdeményezésről tájékoztatás
 • Tájékoztatás az „e-városom” applikáció szolgáltatáshoz történő csatlakozás lehetőségéről
 • Karácsonyi települési támogatásról tájékoztatás