Meghívó

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:       Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2019. november 26. (kedd), 14.00 óra

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:      Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:         Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 

  1. Szob Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:      Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:         Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 

  1. Tájékoztatás a helyi adókról és az adóbevételek teljesítéséről

Előterjesztő:      Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott:         Kliment Mónika adóügyi ügyintéző

 

  1. Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának jóváhagyása

Előterjesztő:      Ferencz Gyöngyi polgármester

                        

  1. A szobi 02/10hrsz-ú terület belterületbe vonásával kapcsolatban érkezett kérelem megvitatása

Előterjesztő:    Ferencz Gyöngyi polgármester

EGYEBEK

  • Tájékoztatás napelemes kiserőmű létesítésének lehetőségéről
  • Tájékoztatás településfejlesztési elképzelésekről