Meglévő kutak engedélyezése

A vízilétesítmények jegyzői engedélyezésével kapcsolatos feladatok azért kerültek ismét az érdeklődés homlokterébe az elmúlt időszakban, mert a vízgazdálkodási törvény egy 2016-os módosítása mentesítette a bírságfizetés alól azokat a személyeket, akik engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesítettek, vagy üzemeltetnek felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt (vagyis kutat) és a létesítmény fennmaradására irányuló engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezik.

Ezt a határidőt aztán a 2020. évi CLXXV. törvény 2023. december 31-re kitolta.

Miután újabb módosítása egyelőre nem történt ennek a határidőnek, ezért az év folyamán érdemes kezdeményezniük a kút fennmaradási engedélyének kiadására irányuló eljárást mindazon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az udvarán használatban lévő, de létesítési, illetve üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező kút található. A fennmaradási engedélyt a jegyzőtől kell kérni, a kérelem leadásához szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban beszerezhető, illetve az önkormányzat honlapjáról is letölthető IDE KATTINTVA!