Óvodai beiratkozás – bölcsődei igényfelmérés

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsődében a 2020/2021-es nevelési évre szóló beiratkozás, az alábbi időszakban, és módon történik:

2020. április 2-től, 2020. április 17-ig.

Ebben az évben a rendkívüli helyzetre való tekintettel az óvodai beiratkozást és a bölcsődei igényfelmérést online fogjuk lebonyolítani.

A felvételhez szükséges szándéknyilatkozatot Szob Város Önkormányzatának honlapjáról tudják letölteni:

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELRE (.docx)

NYILATKOZAT (Első alkalommal óvodás) (.docx)

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM + MUNKÁLTATÓI + VÉDŐNŐI JAVASLAT (.docx)

A szándéknyilatkozatot kérjük, hogy kitöltve legkésőbb 2020. április 17-ig az alábbi e-mail címre küldjék el a Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde vezetője részére:

Hámoriné Schubauer Mónika

ovi.szob@freemail.hu

További tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető: 06/70-382-6777

A beiratkozáshoz szükséges okiratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

A 2020/2021-es nevelési évre azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között szeretnék az óvodai nevelést igénybe venni. A beiratkozáskor előjegyzésbe vett gyerekek számára tudjuk a férőhelyet biztosan garantálni.

 • Az óvodai beiratkozás KÖTELEZŐ azoknak a gyermekeknek, akik a 3. életévüket 2020. augusztus 31-ig betöltik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) kötelező az óvodába járás és legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

 • Férőhely esetén az óvodába felvehető az a gyermek is, aki 2017. szeptember 1. után született és a nevelési év során betöltötte a 2,5 éves kort.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Az óvodai nevelés első napján az alábbi okiratok bemutatására lesz szükség

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványa
 • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • A gyermek TAJ száma,
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolata,
 • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • Tartós betegségről orvosi igazolás / amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.

Bölcsődei igényfelmérés

A Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei csoportja 20 hetes kortól, 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akiknek mindkét szülője munkahellyel rendelkezik, és hivatalos munkáltatói igazolást tud leadni, vagy nappali tagozatos felsőoktatási képzésen folytat tanulmányokat, ahonnan iskolalátogatási igazolást kap.

A bölcsődei igényfelmérésre való jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a bölcsődébe. A mini bölcsődébe felvett gyermekek személyéről felvételi bizottság hoz döntést.

Bölcsődei előjegyzéshez szükséges okiratokat a kérelem benyújtásával egy időben szkennelve, vagy fénykép formájában kérjük az intézmény e-mail címére elküldeni (a munkáltatói igazolásokat is)

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványa
 • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • A gyermek TAJ száma,
 • A gyermek oltási könyve,
 • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • Tartós betegségről orvosi igazolás / amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.

Hámoriné Schubauer Mónika,  intézményvezető